SAPPORO ICHIBAN – TONKOTSU RAMEN

SAPPORO ICHIBAN – TONKOTSU RAMEN

tonkatsu, ramen